Skandal na rynku Forex

Skandal na rynku Forex

Skandal forex (znany również jako sonda forex) jest skandalem finansowym, który obejmuje ujawnienie, a następnie dochodzenie, że banki przez co najmniej dekadę prowadziły zmowę w celu manipulowania kursami walut dla własnych korzyści finansowych. Organy nadzoru rynku w Azji, Szwajcarii, Wielkiej Brytanii i Stanach Zjednoczonych zaczęły badać rynek walutowy (forex) o wartości 4,7 bln USD dziennie po tym, jak Bloomberg News doniósł w czerwcu 2013 r., że dealerzy walutowi powiedzieli, że realizowali zlecenia klientów i manipulowali kursami walutowymi WM/Reuters poprzez zmowę z kontrahentami oraz forsowanie transakcji przed i w trakcie 60-sekundowego okresu, kiedy ustalanekursy referencyjne. Zachowanie to miało miejsce codziennie na rynku walutowym spot i trwało przez co najmniej dekadę, jak podają handlowcy walutowi.

Dochodzenie

W centrum dochodzenia znajdują się transkrypty elektronicznych czatów, w których starsi handlowcy walutowi omawiali ze swoimi konkurentami w innych bankach rodzaje i wolumen transakcji, które planowali zawrzeć. Elektroniczne czaty miały takie nazwy jak „”The Cartel””, „”The Bandits’ Club””, „”One Team, One Dream”” i „”The Mafia””.    Dyskusje na czatach przeplatały się z żartami o manipulowaniu rynkiem forex i powtarzającymi się odniesieniami do alkoholu, narkotyków i kobiet.  Regulatorzy skupiają się w szczególności na jednym małym, ekskluzywnym czacie, który był różnie nazywany „Kartel” lub „Mafia”. Z czatu korzystali niektórzy z najbardziej wpływowych handlowców w Londynie, a członkostwo w czacie było bardzo poszukiwane. Wśród członków kartelu znaleźli się Richard Usher, były starszy trader Royal Bank of Scotland (RBS), który udał się do JPMorgan jako kierownik ds. transakcji walutowych spot w 2010 r., Rohan Ramchandani, szef Citigroup ds. europejskich transakcji spot, Matt Gardiner, który dołączył do Standard Chartered po pracy w UBS i Barclays oraz Chris Ashton, szef ds. transakcji spot w Barclays. Dwóch z nich, Richard Usher i Rohan Ramchandani, jest członkami 13-osobowej grupy głównych dealerów Banku Anglii Joint Standing Committee.

Co najmniej 15 banków, w tym Barclays, HSBC i Goldman Sachs, ujawniło dochodzenia prowadzone przez organy regulacyjne. Barclays, Citigroup i JPMorgan Chase, wszystkie zawieszone lub umieszczone na urlopach dla handlarzy walutami wyższego szczebla. Deutsche Bank, największy kredytodawca w Europie kontynentalnej, współpracował również z organami regulacyjnymi w zakresie wniosków o udzielenie informacji.   Barclays, Citigroup, Deutsche Bank, HSBC, JPMorgan Chase, Lloyds, RBS, Standard Chartered, UBS oraz Bank of England od czerwca 2014 r. zawiesiły, zwolniły lub zwolniły około 40 pracowników forex.     Citigroup zwolnił również szefa europejskiego rynku transakcji walutowych typu spot, Rohana Ramchandaniego.  Reuters zgłosił, że setki traderów na całym świecie mogą być zamieszane w ten skandal.

Skutki

Straty pieniężne spowodowane manipulacją na rynku forex oszacowano na 11,5 mld USD rocznie tylko dla 20,7 mln brytyjskich posiadaczy emerytur (7,5 mld GBP/rok). Manipulacje dotknęły klientów na całym świecie przez ponad dziesięć lat. Całkowity szacunkowy koszt manipulacji nie jest jeszcze w pełni znany.

W dniu 12 listopada 2014 r. brytyjski Urząd ds. Postępowania Finansowego (FCA) nałożył grzywny w wysokości 1,7 mld USD na pięć banków za brak kontroli praktyk biznesowych w ich operacjach walutowych na rynku kasowym G10, w szczególności: Citibank 358 mln USD, HSBC 343 mln USD, JPMorgan 352 mln USD, RBS 344 mln USD i UBS 371 mln USD. FCA ustaliła, że pomiędzy 1 stycznia 2008 r. a 15 października 2013 r. pięć banków nie było w stanie zarządzać ryzykiem związanym z poufnością klienta, konfliktem interesów i postępowaniem handlowym. Banki wykorzystały poufne informacje o zamówieniach klientów, aby zmawiać się z innymi bankami w celu manipulowania kursami walut obcych G10 i czerpania zysków nielegalnie kosztem swoich klientów i rynku.  Tego samego dnia Amerykańska Komisja Handlu Kontraktami Terminowymi Towarowymi (CFTC) we współpracy z FCA nałożyła zbiorowe grzywny w wysokości 1,4 mld USD na te same pięć banków za próby manipulacji, a także za pomoc i podżeganie innych banków do prób manipulowania światowymi kursami referencyjnymi wymiany walut, z korzyścią dla pozycji niektórych traderów. CFTC ukarała konkretnie grzywną: 310 mln USD każdy dla Citibank i JPMorgan, 290 mln USD każdy dla RBS i UBS oraz 275 mln USD dla HSBC.

CFTC stwierdziła, że handlowcy walutowi w pięciu bankach koordynowali swoje transakcje z handlowcami w innych bankach w celu manipulowania referencyjnymi kursami walutowymi, w tym kursem 16:00 WM/Reuters. Handlowcy walutowi w bankach korzystali z prywatnych czatów, aby komunikować się i planować swoje próby manipulowania referencyjnymi kursami walutowymi. Na tych czatach handlowcy w bankach ujawniali poufne informacje o zamówieniach klientów i pozycjach handlowych, zmieniali pozycje handlowe w celu uwzględnienia interesów grupy zbiorowej oraz uzgadniali strategie handlowe w ramach wysiłków grupy na rzecz manipulowania różnymi referencyjnymi kursami walut. Te czaty były często wyłącznie ekskluzywne i zapraszające.

W dniu 20 maja 2015 r. pięć banków przyznało się do popełnienia przestępstwa przez Departament Sprawiedliwości Stanów Zjednoczonych i zgodziło się zapłacić grzywny w łącznej wysokości ponad 5,7 mld USD. Cztery banki, w tym Barclays, Citigroup, JP Morgan i Royal Bank of Scotland przyznały się do manipulowania rynkami zagranicznymi; podczas gdy pozostałe zostały już ukarane grzywną w ramach ugody z listopada 2014 r., Barclays nie był w to zamieszany i został ukarany grzywną w wysokości 2,4 mld USD. UBS przyznał również, że jest winny popełnienia oszustwa drucianego i zgodził się na karę w wysokości 203 mln USD. Szósty bank, Bank of America, mimo że nie został uznany za winnego, zgodził się na karę w wysokości 204 milionów dolarów za niebezpieczne praktyki na rynkach zagranicznych. 

W dniu 18 listopada 2015 r. Barclays został ukarany dodatkową grzywną w wysokości 150 mln USD za zautomatyzowane, elektroniczne przewinienia dewizowe.

Postępowanie karne

19 grudnia 2014 roku dokonano pierwszego i jedynego znanego aresztowania w związku ze skandalem. Aresztowanie byłego handlarza RBS miało miejsce w Billericay w Essex i zostało przeprowadzone przez londyńską policję City of London oraz Biuro ds.

W ostatnich latach kilku handlowców zostało uwięzionych za manipulacje na rynku. Najdłuższy wyrok skazujący zapadł w 2015 r. wobec obywatela brytyjskiego i byłego handlarza UBS, Tom Hayes (wyrok 14 lat więzienia).

Reformy

Odpowiednie władze zapowiedziały programy naprawcze mające na celu odbudowę zaufania do swoich systemów bankowych i szerszego rynku walutowego. W Wielkiej Brytanii FCA stwierdził, że zmiany, których należy dokonać w każdej firmie, będą zależeć od szeregu czynników, takich jak wielkość firmy, jej udział w rynku, wpływ, już podjęte działania naprawcze oraz rola, jaką firma odgrywa na rynku.  Program naprawczy będzie wymagał od firm dokonania przeglądu swoich systemów informatycznych w odniesieniu do ich działalności w zakresie transakcji walutowych typu spot, ponieważ banki opierają się obecnie na starszych technologiach, które pozwalają na istnienie silosów danych ciemnych, w ramach których manipulacje mogą wystąpić niezauważone przez systemy zgodności.  W Szwajcarii Szwajcarski Urząd Nadzoru Rynku Finansowego ogłosił, że przez okres dwóch lat UBS będzie ograniczony do maksymalnego rocznego wynagrodzenia zmiennego w wysokości 200% wynagrodzenia podstawowego dla pracowników zatrudnionych przy wymianie walutowej i przy produkcji metali szlachetnych na całym świecie. UBS zostało poinstruowane, aby zautomatyzować co najmniej 95% globalnego obrotu dewizowego, przy czym należy podjąć skuteczne środki w celu zarządzania konfliktami interesów, ze szczególnym naciskiem na organizacyjne rozdzielenie handlu między klientem a handlem na własny rachunek.

Leave a Reply

Twój adres email nie zostanie opublikowany.